Ett självständigt säte är väsentlig för att öka din prestation som ryttare oavsett disciplin. Ett balanserat säte är en kombination av corestyrka och rörlighet. Samtidigt som din kropp behöver vara rörlig och smidig i syfte att vara i harmoni med hästen så behöver samtidigt vissa delar av din kropp vara stabila i syfte att  absorbera hästens rörelser.

När du som ryttare har en korrekt biomekanik så kan även hästen röra sig korrekt och ni bildar tillsammans ett ekipage där era kroppars biomekanik samarbetar på bästa sätt. Eftersom ett ekipage består av två komponenter- en häst och en ryttare så är det lika viktigt att titta på ryttarens styrka och rörlighet i sadeln som det är att titta på hästens rörelser.

Boka korrektiv sitsträning med vår Kiropraktor Malin Stensland – hon kommer ut till din anläggning och fokuserar endast på sin sits i syfte att utveckla din rörlighet och corestyrka i sadeln för att du tillsammans med din hästpartner  ska utvecklas och ha roligt – vara en enhet i harmoni. Malin använder sig av franklin bollar i syfte att korrigera din sits och hjälpa din kropp att arbeta biomekaniskt korrekt utifrån dina förutsättningar.