Besök dynamicrider.se för att få mer information om de olika ryttaryogakocept som Malin erbjuder.

Styrka, balans, koordination, rörlighet, god hållning och andningsteknik är några av de kvalitéer vi kommer att fokusera på under kursen. Förbättra din sits och inverkan på hästen genom att öka din egna kroppsmedvetenhet. En balanserad och dynamisk sits är en kombination av rörlighet, smidighet och stabilitet. Ryttaren behöver strategier för att kunna vara i harmoni  med hästen och samtidigt  hjälpa hästen till egen balans/rakriktning och bärighet. Malin har tagit fram ett eget ryttaryogakoncept där alla positioner är framtagna för att hjälpa ryttaren att förbättra sin position i sadeln.