DNS metoden bygger på att återskapa det ursprungliga rörelsemönstret genom att utföra dom rörelser som barnet gör som liten, det är rörelser som hjärnan känner igen och som kräver en samordning i hjärnan.

Vid utförande av DNS övningar så  ligger fokus på att behålla en korrekt andning  och centrering av kroppens leder (optimal tyngdpunkt). En korrekt andning aktiverar det intra abdominala trycket (IAP) som skapar stabilitet.

DNS är en utmanade träning på många sätt där din hjärna kommer att jobba minst lika hårt som dina muskler!

Förbättra din sits och inverkan på hästen genom att öka din egna kroppsmedvetenhet. En balanserad och dynamisk sits är en kombination av rörlighet, smidighet, koordination och stabilitet.