Vår kiropraktor Malin Stensland har själv ridit sen barnsben och varit involverat i ridsporten i hela sitt liv. Det har naturligt lett till att hon har ett stort intresse av att försöka förstå hur ryttarens kropp fungerar och vilka krav som ställs beroende på vilken disciplin ryttaren är mest engagerad i. Malin behandlar och tränar ryttare för att skapa en funktionellare kropp med syfte att optimera sitsen och ryttarens inverkan på hästen. Det är viktigt att komma ihåg att ett ekipage består av både häst och ryttare och därav är det lika viktigt för ryttaren med egen träning och inte bara fokusera på träning av hästen.

Ridning bygger på ett samspel mellan häst och ryttare där ryttarens sits och balans är viktig för att kommunicera med hästen. För att ryttaren inte ska störa hästen i sina rörelser krävs det att man rider med en välbalanserad och avspänd sits. Ryttarens sits och balans har stor inverkan på hästens prestation. Om ryttaren sitter snett så måste hästen kompensera det genom att balansera upp ryttaren.

Många ryttare lägger ner massor av tid och även pengar på sin häst och glömmer bort att ta hand om sig själv. Ryttarens fysiska välmående är lika viktigt som hästens. Att vara hästtjej/kille innebär mycket slit på kroppen i form av mockning och många tunga lyft. Det ger slitage på kroppen i form av onda muskler och nedsatt rörlighet i vissa leder. Vi letar efter grundorsaken till symptomen/smärtan och behandlar orsaken genom att förbättra den nedsatta funktionen. Vårt motto på kliniken är att sträva efter att behandla orsaken till smärtan och inte symtomen. Vi vill få kroppen att hitta tillbaka till den normala funktionen som fanns innan kroppen började ändra sina rörelseprogram och kompensera. Med hjälp av kiropraktiska justeringar önskar vi påverka kroppens totala funktion.

680 kr