Kiropraktorn sätter människan i centrum. Kost, motion, livssituation och nervssystem – allt hänger ihop.

1) Vad är kiropraktisk behandling?
Kiropraktorn undersöker ryggradens leder och muskler med händerna. På så sätt diagnostiseras spänningar, ändrade rörelsemönster och eventuella skador. En led som är begränsad i sin rörelse kan ge smärta både lokalt i leden men även i andra delar av kroppen. Inom kiropraktiken finns flera olika behandlingstekniker. Den vanligaste tekniken kiropraktorer använder är HVLA-manipulation. Även andra tekniker används såsom mjukdelsbehandling och rehabilitering.

2) Vad är HVLA-manipulation?
En HVLA-manipulation är en ledmanipulation med hög hastighet och låg amplitud. Den utförs med kontrollerad hastighet, rörelse och kraft för att öka rörligheten i leden. Detta i sin tur leder till förändrat rörelsemönster och minskad smärta.
HVLA-manipulationen påverkar en leds funktion som i sin tur påverkar nervsystemet och därmed även muskulaturen.

3) Vad är det som låter vid en behandling?
Vid en HVLA-manipulation sker en snabb tryckförändring i leden som av patienten uppfattas som ett knak. Detta knak är alltså inga kotor som flyttas eller går sönder utan ett tryckförändringsfenomen som kallas kavitation.

4) Vilka besvär kan en kiropraktor behandla?
En kiropraktor behandlar skador och besvär som orsakas av störningar i leder, muskler och nervsystem. Besvär som kiropraktorn ofta diagnostiserar och behandlar är molande ryggvärk, ryggskott, ischias, nacksmärta, whiplashskada, huvudvärk, smärta och stelhet kring axlar och skuldror, diskproblem, domningar/stickningar och smärta i armar, ben och höft.

5) Kommer den kiropraktiska behandlingen att göra ont?
När kiropraktisk behandling är utförd av en kiropraktor är behandlingen sällan smärtsam. De flesta patienter blir överraskade över hur mild behandlingen är och hur lite det ”känns”. Redan direkt efter behandlingen brukar patienten uppleva smärtlindring och ökad rörlighet.

6) Är kiropraktisk behandling säker?
Kiropraktik är en mycket säker behandlingsmetod – när den utförs av Socialstyrelsens legitimerade kiropraktorer. Forskning har visat att allvarliga komplikationer i samband med kiropraktisk behandling är ytterst sällsynta. Som vid all verksam medicinsk behandling kan patienten få reaktioner på behandlingen. Vanligast är lokal ömhet i det området som behandlats. Undersökningar visar dock att dessa reaktioner är väldigt milda och går snabbt över.