Det viktigaste under en graviditet är att lyssna på din kropp! Pressa aldrig fram något och vill kroppen vila så ska du göra det. Träna ansträngningslöst och utan prestation. Träningen är något du gör för dig själv och ditt barn för att ni ska må så bra som möjligt under hela graviditeten.

Att lägga ner tid på träning under en graviditet kan vara den absolut bästa tiden i ditt liv att göra det på. Forskning visar att träning under graviditet har många positiva effekter både för mamma och barn. Eftersom alla graviditeter ser olika ut är det viktigt att träningen anpassas till kvinnans förutsättningar och behov. Vi individanpassar träningen efter ditt tillstånd för dagen och dina behov.

Positiva effekter med träning under en graviditet:

 • Minskad spänning och trötthet
 • Mindre ångest och oro
 • Ökad känsla av välbefinnande
 • Förbättrad självkänsla
 • Ökad kroppsmedvetenhet
 • Mindre belastning på leder och ligament
 • Minskad risk för övervikt och fetma
 • Minskad risk för depression
 • Minskad risk för hjärt- och kärlsjukdom
 • Minskad risk för diabetes
 • Minskad risk för högt blodtryck
 • Snabbare tillväxt av moderkakan
 • Minskad risk för komplicerade förlossningar och förlossningskomplikationer
 • Minskat behov av smärtlindring under förlossning
 • Minskad risk för operativa ingrepp
 • Snabbare återhämtning efter förlossning

Yoga 60 min – 800 kr

DNS korrektiv träning 60 min – 800 kr