Många männsikor önskar göra förändringar men har svårt med att genomföra förändringen. I januri och augsuti ser vi som jobbar med träning hur gymmen fylls med människor som vill göra förändringar och uppfylla sina nyblivna löften till sig själva. Några månader senare är det vanligt att gymmen blir tomare och det blir mindre tryck på gruppträningsklasserna. Hur kommer det sig att många misslyckas med sin intention att skapa en förändring? Jag tror att många sätter ett mål utan att titta på sina förutsättningar.

Om mitt mål är att få en kropp som mår bättre behöver jag ställa mig frågan? Vad är en kropp som mår bättre? För mig är det kvaliteér såsom styrka, balans, koordination och rörlighet.

Nästa fråga blir då, hur är dessa kvaliteér hos mig idag? Var är min startlinje? Jag behöver alltså göra en utvärdering av mig själv tex med hjälp av styrke, balans och rörlighetstester.

Nästa steg blir att titta på vad behöver jag göra (aktiviteter) för att förbättra dessa kvaliteér tex gå på yoga, styrketräning etc

Steget därefter blir att fundera på NÄR i mitt vardagspussel ska jag utföra dessa aktiviteter och HUR ska jag göra det?

Efter att jag har svarat på dessa frågor och skrivit ner svaren till mig själv har jag alla möjligheter och resurser att LYCKAS!!

“Gör vad du kan, där du är, med det du har.” Theodore Roosevelt