Nu är hösten här vilket även medför att flera får förkylningssymptom. Vi önskar att du bokar om din behandling vid minsta symptom. Vi har tagit bort vår 24 h avbokningsregel under pågående pandemi, om du uppvisar symptom på förkylning. Kontakta oss via mail eller sms om du behöver boka om din behandling. För både din och vår säkerhet är det endast en person åt gången i väntrummet. Kom ihåg att tvätta händerna och gärna sprita innan du slår dig ner i väntrummet.