Med anledning av den rådande situationen kring det smittsamma viruset Corona, Covid-19/2019-nCoV, ber vi er att iaktta extra försiktighet. Vi tar bort vår 24h avbokningsregel under den närmaste tiden och ber dig boka om din tid vid vid minsta förkylnings- eller luftrörsinfektion. Vi hjälper dig gärna att hitta en ny tid. Om du har vistats i smittdrabbade områden eller haft nära kontakt med fall av 22019-nCoV-infektion, inom 14 dagar före symtomdebut, kontakta 1177 för vidare handläggning.