När jag åker buss eller tunnelbana så förundras jag över människors hållning. Många väljer att titta ner i sin mobil och är helt omedvetna om sin hållning. Om vi större delen av dygnet tittar ner på en bobil, padda eller dator så kommer kroppens leder och muskulatur anpassa sig efter den positionen vilket leder till diagnoser såsom paddnacke, mobiltumme och musarm. Bara att bli mer medveten om sin hållning vid användandet av dessa digitala verktyg samt minska ner användartiden minskar stressen på kroppens strukturer.  Hur ser dina mobilvanor ut? Om hållningen förbättras blir kroppen mycket gladare och mer funktionell. Look at your poture – others do:-)